Yayınlar

Yayınlar

18.11.2005 AB Direktiflerine Göre Elektrikli Cihazların Test İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Veri Tabanı Oluşturulması VI. Ulusal Ölçümbilim
Kongresi
   pdf
31.03.1998 Güneş Pilleri ve Pillerin Özellikleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  pdf
31.03.1998 Solar-Termal Enerji Üretimi ve Matematiksel Modellemesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü pdf